علاقه مندان کار در سامانه تاکسی آنلاین سیرجان میتوانند با ارائه مدارک زیر در مصاحبه حضوری  شرکت کنند
(اصل کارت ملی و شناسنامه ، کارت ماشین ، بیمه خودرو، گواهینامه رانندگی)