• کمک به تسهیل ترافیک شهر سیرجان
  • نیاز مردم به یک سامانه هوشمند، قابل اعتماد، در دسترس و همراه 24 ساعته شهروندان
  • امنیت بالای سامانه (در شروع سفر میتوانید بستگان خود را از جزئیات سفر مطلع کنید)
  • قابلیت پرداخت آنلاین ، پول نقد، کیف پول الکترونیکی
  • درخواست ماشین با توجه به نیاز و دلخواه هر شخص
  • درخواست ماشین های ویژه (VIP)
  • درخواست ماشین رانندگان خانم برای راحتی بیشتر همشهریان خانم
  • صرفه جویی در زمان برای راننده و مسافر
  • به صرفه بودن برای راننده و مسافر
  • امکان مناسب برای تامین شغل دوم برای برخی افراد
  • مشارکت در جذب و حذف رانندگان (با امتیازدهی مسافران به رانندگان، سیستم رانندگان ناکارآمد رو حذف میکنه