رضا اسدی مدیرعامل جواهرات ایرانمهر، مبتکر و صاحب امتیاز وب سایت تاکسی آنلاین آنسی می باشد.
سامانه حمل و نقل هوشمند آنسی (on30) که در شهرستان سیرجان فعال است. و از طریق اپلیکیشن موبایل و پنل سازمانی، شما را با سفیران (رانندگان) مرتبط می‌سازد.
تاکسی انلاین آنسی با شعار پرستوی آرامش ؛ سفر ایمن ، خاطره انگیز و به صرفه ای را برای همشهریان ممکن می سازد.