سامانه هوشمند آنسی، برای رفاه حال همشهریان با توجه به نیاز و علاقه مشتریان سرویس¬های مختلفی را فراهم کرده است که متشکل از سرویس¬های معمولی، VIP، بانوان و پیک می¬باشد.
سرویس معمولی
همان¬گونه که از نامش پیداست؛ با حداقل مبلغ کرایه، خدماتی مطلوب امن و راحت به شما ارائه می¬گردد.
سرویس بانوان
رانندگان آن، بانوان آموزش دیده شهرمان هستند. خانم¬ها می¬توانند با انتخاب سرویس بانوان از سرویس¬دهی به وسیله رانندگان خانم بهرمند شوند.
سامانه آنسی این امکان را فراهم کرده است که بعد از درخواست سرویس از طرف خانم¬ها، اولویت خدمات¬رسانی با خانم¬ها در نظر گرفته شود.
سرویس VIP
با بهترین ماشین¬های سطح شهر برای کاربران و خدمات خاص ارائه می¬گردد.
خدمات پیک
انجام امور خدماتی با کاربر مطمئن و قابل اعتماد